Tay nắm cỡ lớn (22.2mm) STRIDER™

Phù hợp với mẫu STRIDER 12 Classic

Mô tả sản phẩm

Tay nắm STRIDER™ cỡ lớn chỉ phù hợp với tay lái 22.2mm, là tiêu chuẩn của mẫu STRIDER 12 Classic.

Mẫu STRIDER 12 Sport, Pro sử dụng tay nắm mini STRIDER. Lắp đặt dễ dàng với sự hỗ trợ từ cồn dính hay keo xịt tóc.

Nội dung STRIDER
0 ₫0 items

Giỏ hàng