Rất nhiều các giải thưởng & danh hiệu

Các giải thưởng công nghiệp

awardsInterbike trao giải “Next Generation Award”(Giải thưởng thế hệ kế tiếp) năm 2014 cho xe thăng bằng Strider.

Interbike là sự kiện triển lãm thương mại về xe đạp lớn nhất tại Bắc Mỹ, quy tụ các nhà sản xuất, các công ty bán lẻ, các chuyên gia phê bình công nghiệp và các phương tiện truyền thông. Được thành lập từ năm 1982, với sự tập hợp của hơn 1,200 thương hiệu liên quan đến xe đạp và hơn 25,000 khách mời hàng năm, Interbike được đánh giá là một trong những sự kiện triển lãm thương mại quan trọng nhất trên thế giới dành cho ngành công nghiệp xe đạp.

(http://www.interbike.com/media/press-releases/Interbike-Award-Winn-1367.htm)

Các giải thưởng về đồ chơi