Strider Thế giới

Xe STRIDER, sự nâng cấp từ Xe Thăng Bằng.

Xe STRIDER, sự nâng cấp từ Xe Thăng Bằng.

Người viết:
Xe thăng bằng STRIDER đảm nhiệm vai trò dạy cho hơn 1 triệu trẻ em cách làm như thế nào để đi xe, hiện có 3 mẫu duy nhất với 3 mức giá riêng biệt.Từ những đứa trẻ mới biết đi đến những trẻ có khả năng bốc bánh để vượt chướ ...
More...
Đọc tiếp →
Xe thăng bằng STRIDER cho các Độ Tuổi và Khả Năng

Xe thăng bằng STRIDER cho các Độ Tuổi và Khả Năng

Người viết:
Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mà tất cả mọi người từ trẻ em còn mang tã bỉm đến các vận động viên Special Olympic đều biết cách làm như thế nào để có thể thăng bằng trên chiếc xe 2 bánh; một thế giới nơi mà trẻ em và ng ...
More...
Đọc tiếp →
STRIDER Racing

STRIDER Racing

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
STRIDER Cup Regional Races are race and play experiences created at the grassroots level and are designed to let toddlers and young kids age 18 months to 5 years old explore the world on two wheels. A step below STRIDER World Cup Racing, Regional Races are non-qualifying races held on a local and re ...
More...
Đọc tiếp →
Adventure Zone

Adventure Zone

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
A STRIDER Adventure Zone is a safe and friendly environment that encourages kids 18 months to 5 years old to explore mobility on two wheels and experience the challenge and thrill of riding on unique terrain and obstacles. The Adventure Zone course can be set up in as small as a 3m X 9m area inside ...
More...
Đọc tiếp →
STRIDER World Cup

STRIDER World Cup

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
https://www.youtube.com/watch?v=9dydlQcRIKM ...
More...
Đọc tiếp →
STRIDER World Champion Ship

STRIDER World Champion Ship

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
https://www.youtube.com/watch?v=tIzHS7o15AQ ...
More...
Đọc tiếp →

STRIDER USA

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
STRIDER Bikes thường xuyên tổ chức các sự kiện ở khắp nơi trên thế giới.  ...
More...
Đọc tiếp →

STRIDER Khắp nơi

Người viết:
Chuyên mục: Strider Thế giới
STRIDER đã có mặt tại 75 quốc gia trên 6 lục địa.  ...
More...
Đọc tiếp →
Nội dung STRIDER
0 ₫0 items

Giỏ hàng